Projekt GA ČR č. 205/01/0047

Projekt GA ČR č. 205/01/0047 „Stabilita svahů v krasových oblastech Moravy“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.

Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003