Projekt GA ČR 103/99/1593

Projekt GA ČR 103/99/1593 „Mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001