Projekt GA ČR 103/99/0941

Projekt GA ČR 103/99/0941 „Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb – ochrana a sanace stavebních materiálů před účinky degradačních procesů“

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil

Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001