Projekt GA ČR 103/07/P323

Projekt GA ČR 103/07/P323 „Analýza chování podzemních konstrukcí pomocí matematického a experimentálního modelování“

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009