Projekt GA ČR 103/06/1124

Projekt GA ČR 103/06/1124 „Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách“

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008