Rozvojový projekt MŠMT

Rozvojový projekt MŠMT „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka CSc.

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 2004