Projekt v rámci dvoustranné česko – slovenské spolupráce reg. č. 329

Projekt v rámci dvoustranné česko – slovenské spolupráce reg. č. 329 „Geotechnické aspekty bezpečnosti dopravních staveb při jejich navrhování, provádění a provozu“

Odpovědní řešitelé: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Prof. Turček

Od r. 2000 do 31. 12. 2001