Projekt FRVŠ reg. č. 2927/2006/A/b

Projekt FRVŠ reg. č. 2927/2006/A/b „Modernizace učeben pro výuku matematiky a geotechniky“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006