Projekt FRVŠ č. pr. 1715

Projekt FRVŠ č. pr. 1715 „Tvorba elektronických účebních textů pro Mechaniku zemin a Zemní konstrukce“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Do 31.12.2004