Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292

Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

 

Předmět „Experiment v geotechnice“

Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zástupce: RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008