Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty
 
Projekt 6 RP EU „ORFEUS“ - Optimized Radar to Find Every Utility in the Street