Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU
GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty