Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

Číslo projektu: TA04031092
Název projektu: Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb
Doba řešení: 2014-2017
Program: ALFA 4
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
 

Číslo projektu: TA02030829
Název projektu: Kontrola zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři
Doba řešení: 2012-2015
Program: ALFA 2
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
 

Projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410 "Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství"
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
 
www stránky projektu
 
Předmět „CF54 - Geotechnická laboratoř“
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.
Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012
 
Předmět „CF55 - Vybrané statě z geomechaniky“
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D., Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012

Grant GA ČR 103/09/1262 „Numerická analýza pažících konstrukcí s využitím různých konstitutivních stavů“
Odpovědný řešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

Vnitřní projekt FAST č. 337 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“
Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.
Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
2009

Vnitřní projekt FAST č. 172 „Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost“
Řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.
2008

Vnitřní projekt FAST č. 182 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“
Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.
Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
2008

Projekt 6 RP EU „ORFEUS“ - Optimized Radar to Find Every Utility in the Street
 
Sixth Framework Programme
 
Odpovědný řešitel:
Howard Scott - OSYS Technology Limited
 
Spoluřešitelé:
Gaz de France
Ingegneria Dei Sistemi s.p.a.
Technical University of Delft
UKWIR
Firenze University
Tracto-Technik GmbH & Co.KG
Brno University (Faculty of civil Engineering – Departments of Geotechnics and Municipal Water Management)
GERG

VZ MSM 0021630519 „Progresivní, spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“
Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 2007

Grant GA ČR 103/07/P323 „Analýza chování podzemních konstrukcí pomocí matematického a experimentálního modelování“
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009

Grant GA ČR 205/07/1211 „Stabilita území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009

Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 
Předmět „Experiment v geotechnice“
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Zástupce: RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008

Grant GA ČR 103/06/1124 „Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách“
Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

Grant GA ČR 103/06/1801 „Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům“
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil
Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

Fond rozvoje vysokých škol reg. č. FRVŠ 2927/2006/A/b „Modernizace učeben pro výuku matematiky a geotechniky“
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

Rozvojový projekt „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka CSc.
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 2004

Grant GA ČR 205/04/0820 „Stabilita krasového území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
Od. 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006

Grant FRVŠ - č. pr. 535 "Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie"
Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.
Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil
Do 31.12.2004

Grant FRVŠ - č. pr. 1715 "Tvorba elektronických účebních textů pro Mechaniku zemin a Zemní konstrukce"
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Do 31.12.2004

Grant FRVŠ - č. pr. 1712 "Elektronické učební texty pro Mechaniku hornin a Inženýrskou geologii"
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Do 31.12.2004

Grant GA ČR 103/03/0483 „Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptem odlišných stavů" “
Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005

Grant GA ČR 103/00/0990 „Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze"
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil
Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004

Grant GA ČR č. 205/01/0047 "Stabilita svahů v krasových oblastech Moravy"
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003

Grant GA ČR č. 103/00/D004 "Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách"
Odpovědný řešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Od 1. 9. 2000, do 31. 12. 2003

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – projekt v rámci dvoustranné česko - slovenské spolupráce reg. č. 329 „Geotechnické aspekty bezpečnosti dopravních staveb při jejich navrhování, provádění a provozu“
Odpovědní řešitelé: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Prof. Turček
Od r. 2000 do 31. 12. 2001

Výzkumný záměr VUT FAST reg. č. CEZ:J22/98:261100007 „Teorie, spolehlivost a mechanizmus porušování staticky a dynamicky namáhaných nosných stavebních konstrukcí“
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
Garant dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 1999 do 31. 12. 2003

Grant GA ČR 103/99/1593 „Mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí“
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

Grant GA ČR 103/99/1135 „Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby“
Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

Grant GA ČR 103/99/0941 „Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb – ochrana a sanace stavebních materiálů před účinky degradačních procesů“
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil
Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

PZ-S/10/98 „Regenerace panelových domů“
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Jiří Lank, CSc.
Řešitel dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 1997 do 31.12. 2000