Věda a výzkum >>>

Vnitřní projekt FAST č. 172 „Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost“
 
Řešitel: Ing. Jiří Boštík, Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Lumír Miča, Ph.D.
2008