Věda a výzkum >>>

Vnitřní projekt FAST č. 337 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“
 
Řešitel: Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.
Spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
2009