Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně
 
Vnitřní projekt FAST č. 337 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“

Vnitřní projekt FAST č. 172 „Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost“

Vnitřní projekt FAST č. 182 „Rozšíření systému GeoLab pro laboratorní zkoušky zemin“
 

Zahraniční projekty