Věda a výzkum >>>

Projekt TA04031092 "Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb"
 
Doba řešení: 2012-2015
Program: ALFA 2
Poskytovatel: Technologická agentura ČR