Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky
 
Projekt TA04031092 "Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb"

Projekt TA02030829 "Kontrola zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři"
 

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty