Studium >>> Zakládání staveb >>> Odkazy na jiné webové stránky >>>

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY
ÈASOPISY
Geotechnika
Zakládání
Canadian Geotechnical Journal
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
Géotechnique
OSTATNÍ
Druhy pilot (in English)