Studium >>> Mechanika zemin >>> Podklady do cvičení >>>

Zadání příkladů a podklady do cvičení jsou průběžně doplňovány. Poslední aktualizace 11.4.2017.


1. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.1
Podklady do cvičení
Podklady pro řešení příkladu č. 1

2. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.2 - text zadání
Příklad č.2 - naměřená data (Individuální zadání podle přiděleného čísla n. Vytiskněte si pouze část pro Vaše n. Např. n=2 odpovídá zadání 2A a 2B.)
Podklady do cvičení
Formuláře potřebné pro řešení příkladu č. 2
Vzorový příklad - příklad č.2: Zrnitost zemin a klasifikace zemin
Vzorový příklad: Zatřídění zeminy podle ČSN EN ISO 14688-2/2005 na základě její křivky zrnitosti

3. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.3.1 - koeficient hydraulické vodivosti (Individuální zadání podle studijní skupiny. Vytiskněte si pouze zadání pro Vaši studijní skupinu.)
Příklad č.3.2 - geostatické napětí
Podklady do cvičení
Princip efektivních napětí, geostatické napětí

4. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.4a a 4b - Napětí od přitížení
Podklady do cvičení
Formuláře potřebné pro řešení příkladu č.4a a 4b
Vzorový příklad

5. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.5 - Stlačitelnost a konsolidace
Podklady do cvičení
Jednoosá stlačitelnost a konsolidace (edometrická zkouška)

6. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.6a - Sedání základu
Příklad č.6b - Časový průběh sedání
Podklady do cvičení
Sedání základu - vzorový příklad
Graf U vs.T (pro řešení příkladu č.6b)
Časový průběh sedání - příklad výpočtu

7. a 8. CVIČENÍ

Podklady do cvičení

Všechny podklady do 7. a 8. cvičení je nutné si donést vytisknuté již na 7. cvičení!

Vlhkost, hustota pevných částic, konzistenční meze, Proctorova zkouška
Krabicová smyková zkouška
Popis zkoušek (fyzikálně indexové vlastnosti zemin, Proctorova zkouška)

9. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.7a, b, c - Smyková pevnost zemin
Podklady do cvičení
Smyková pevnost zemin

10. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.8 - Únosnost plošného základu a kontaktní napětí
Podklady do cvičení
Únosnost plošného základu a kontaktní napětí

11. CVIČENÍ

Zadání příkladu
Příklad č.9 - Stabilita svahu
Podklady do cvičení
Stabilita svahu