Studium >>> Mechanika zemin >>> Odkazy na jiné webové stránky >>>

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

SPOLEČNOSTI
Česká geotechnická společnost ČSSI
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Český svaz stavebních inženýrů
KONFERENCE, SEMINÁŘE apod.
2006
WORLD TUNNEL CONGRESS & 32nd ITA GENERAL ASSEMBLY
XIII. Danube - European Conference on Geotechnical Engineering
ISSMGE 5th International Congress on Environmental Geotechnics
International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
10th IAEG Congress - Engineering geology for tomorrow's cities
8th International Conference on Geosynthetics
ČASOPISY
Geotechnika
Canadian Geotechnical Journal
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
Géotechnique
OSTATNÍ
Geotechnical Engineering Photo Album
GeotechniCAL
Geoforum
European Geotechnical Network for Research and Development
iCivilEngineer
Itasca
Plaxis
Fine
Geotechnical and Geoenvironmental Software Directory