Studium >>> Mechanika hornin a inženýrská geologie >>> Podklady do cvičení >>>

Kliknutím na hypertextový odkaz (ve sloupci "Popis") požadovaný dokument otevřete, příp. uložíte.

Popis Formát Velikost
Vzor (obsah) závěrečné zprávy geotechnického průzkumu HTML  
Formulář pro prvotní geologickou dokumentaci DOC 47,5 kB
Inženýrskogeologické profily (řezy) HTML  
Závěrečná zpráva podle normy ČSN P ENV 1997-1 (73 1000)/1996 HTML  
Geomorfologická mapa Brna a okolí JPG 4,87 MB
KLASIFIKACE ZEMIN dle ČSN 73 1001-1988
Trojúhelníkový diagram klasifikace zemin JPG 260 kB
Diagram plasticity JPG 232 kB
Směrné normové charakteristiky skalních hornin JPG 197 kB
Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd JPG 43,5 kB
Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti zemin JPG 82,8 kB
Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti skalních hornin JPG 47 kB
KLASIFIKACE ZEMIN dle ČSN 72 1002-1993
(1) JPG 67 kB
(2) JPG 77,1 kB
(3) JPG 52,3 kB
TĚŽITELNOST dle ČSN 73 3050
(1) JPG 89,8 kB
(2) JPG 78,5 kB
(3) JPG 88,2 kB
(4) JPG 98,3 kB
(5) JPG 106 kB
TĚŽITELNOST dle TKP kap. 4
Těžitelnost dle TKP kap. 4 JPG 113 kB
VRTATELNOST PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ (XII tříd)
(1) JPG 164 kB
(2) JPG 148 kB
VRTATELNOST PRO PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY (VI tříd)
(1) JPG 408 kB
(2) JPG 150 kB
(3) JPG 94,2 kB