Studium >>> Mechanika hornin a inženýrská geologie >>> Odkazy na jiné webové stránky >>>

ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TÝKAJÍCÍ SE INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A MECHANIKY HORNIN

Mezinárodní společnost pro mechaniku hornin ISRM
Americká společnost pro mechaniku hornin ARMA - linky na geologické a geotechnické společnosti, on-line časopisy a zdroje

GEOFOND České republiky - včetně aplikací
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Brno
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR - Praha
Ústav geoniky AV ČR - Ostrava

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG)
Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů (ČGtS ČSSI)

GEOtest Brno a.s.
SG Geotechnika Praha a.s.
TERRATEST spol. s r.o. Praha
TOPGEO Brno
SIHAYA spol. s r.o. Brno
UNIGEO a.s. Ostava-Hrabová
ARTEZIA-Smetana Praha
Vodní zdroje - vrtné práce s.r.o. Slatiňany
ZEMAN-INGEO Praha
Geonika s.r.o. Praha
GEOTREND s.r.o. Slaný
Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín
GEOHYCO a.s. Bratislava (stránky průzkumných firem)

Neživá příroda Prahy a jejího okolí (fulltext)
Geologické profily a databáze (GeProDo a FigDa)

PAGANI (Itálie) - geotechnické vybavení (penetrační a vrtné soupravy, vrtulkový test apod.)
Plochý dilatometr (DMT) - zkouška, zařízení, aplikace, biografie

 

Poslední aktualizace X/2005. Aktualizoval: Horák