Studium >>> Geologie >>> Učební texty a doporučená literatura >>>

UČEBNÍ TEXTY

Geologie pro stavební inženýry (HTML)
Geologie pro stavební inženýry (PDF)
Poznávání hornin

PŘEDNÁŠKY
Pro studenty fakulty stavební:
Geologie pro stavební inženýry (pro posluchače 1. ročníku)
Pro studenty fakulty architektury:
Kámen v architektuře, základy petrografie (pro posluchače 1. ročníku)
Stavební kámen v architektuře (pro posluchače 6. ročníku)

SLOVNÍKY

Glossary of basic geological terms

DALŠÍ LITERATURA

ZÁRUBA, Q., VACHTL, J., POKORNÝ, M.: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Alfa Praha - Bratislava, 1972

ŠAMALÍKOVÁ, Milena, LOCKER, Jiří, POSPÍŠIL, Pavel: Geologie pro stavební inženýry, CERM Brno, 1995

PLUMMER, Ch.C., McGEARY,D.: Physical Geology, Wm.C.Brown-McGraw Hill Publishers, 1996

ZÁRUBA, Quido, MENCL, Vojtěch: Inženýrská geologie, Academia Praha, 1974

ONDRÁŠIK, R., RYBÁŘ, J.: Dynamická inžinierska geológia, SPN Bratislava, 1971

GOODMAN, R.E.: Engineering geology, John Wiley & Sons , 1993

WEST, T.R.: Geology Applied to Engineering, Prentice Hall New Jersey, 1995