Studium >>> Geologie >>> Podklady do cvičení >>>

Pro určování základních horninotvorných minerálů je připravena tabulka shrnující jejich základní vlastnosti (jedná se o soubor Microsoft Word o velikosti 356 kB, který se automaticky otevře, pokud je v počítači nainstalován program MS Word).

Základní horninotvorné minerály

Nebo můžete tabulku studovat přímo ve formátu html.

Základní horninotvorné minerály

Pro určování hornin lze využít klasifikační tabulku z normy ČSN EN ISO 14689-1 Pojmenování a zatřídění hornin

Pojmenování a klasifikace hornin (pro zájemce je i ve formátu MS WORD)

Na následujících stránkách najdete pouze základní informace pro zpracování seminární práce a pokyny, jak pracovat v terénu a vyhnout se úrazu.

Popis zemin dle ČSN EN ISO 14688 (ve formátu MS Word *.doc dostupné zde)

Osnova seminární práce

Pokyny pro práci v terénu

Bližší pokyny a rady vám poskytne váš učitel.

Plug-in program pro zobrazování map v internetovém prohlížeči stáhnete zde.

Klasifikace dle ČSN 73 1001-1988

Trojúhelníkový diagram klasifikace zemin
Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd
     zemin
     skalních hornin

Těžitelnost dle ČSN 73 3050 - (1) (2) (3) (4) (5)