Studium >>> Geologie >>> Odkazy na jiné webové stránky >>>

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

Geofond
Česká geologická služba
Ministerstvo životního prostředí
Portál Seznam s odkazy geologie
Petrografie (Přírodovědecká fakulta MU Brno)
Firmy zabývající se těžbou a zpracováním kamene (ABF)