Pokyny pro práci v terénu

 

1)     Pracujte ve dvojici.

 

2)     Používejte ochranných pomůcek (pracovní oděv-dlouhé kalhoty a pevná sportovní obuv, brýle, rukavice, helma ).

 

3)     S sebou noste základní zdravotnický materiál, nejméně jeden kapesní obvaz a tlakový obvaz.

 

4)     Na staveniště a soukromé pozemky vstupujte pouze se souhlasem majitele objektu nebo zodpovědného pracovníka a řiďte se jejich pokyny..

 

5)     Při odběru vzorků si chraňte hlavu před zraněním pádem uvolněné horniny a používejte ochranné pomůcky – brýle, rukavice, helma apod.).

 

6)     Dodržujte zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.

 

7)     Nevstupujte na železnici , do vyhrazených prostorů SD a do ochranných pásem tras elektrického vedení.

 

 

 

Rady pro práci v terénu

 

1)     Z důvodu náhlé změny počasí přizpůsobte svůj oděv (pláštěnka, teplé rukavice, čepice, popř. boty na přezutí).

2)     Pro orientaci v terénu používejte kvalitní mapy, popř. kompas nebo buzolu.

3)     K primární geologické dokumentaci noste poznámkový blok a veškeré popisy v terénu provádějte obyčejnou tužkou (propisovací tužka se ve vlhkém počasí rozpíjí).

4)     Na odebrané vzorky s sebou noste sáčky.

5)     Popis vzorků dělejte přímo na lokalitě, nespoléhejte na vlastní paměť.

6)     Noste s sebou malou lahvičku s 4% HCl ( pozor při manipulaci!).Lahvička musí být označena zřetelným štítkem: Pozor, žíravina!

7)     Noste s sebou starý kapesní nůž, špachtli, kladivo (ne příliš velké), kapesní lupu a fotoaparát.

8)     Popisy vzorků a primární fotodokumentaci provádějte při optimálních světelných podmínkách.

9)     Každý odkryv nebo průzkumné dílo dokumentujte kromě fotodokumentace i náčrtem se zvýrazněním základních geologických struktur, které nemusí být na fotografiích patrné.

10) Nepřeceňujte vlastní síly a nepodceňujte sílu přírody!

11) Buďte šetrní vůči přírodě a majetku obecně!