Tabulka 1:        POMŮCKA K POJMENOVÁNÍ HORNINY PRO INŽENÝRSKÉ ÚČELY

 

 

GENETICKÁ SKUPINA

 

MAGMATICKÉ s. l.

 

 

SEDIMENTÁRNÍ

 

 

METAMORFOVANÉ

 

GENETICKÁ

SKUPINA

 

 

PYRO-KLASTICKÉ

 

MAGMATICKÉ s.s.

 

ÚLOMKOVITÉ (KLASTICKÉ) SEDIMENTÁRNÍ

CHEMICKÉ /

ORGANOGENNÍ

 

 

Typická textura

 

VŠESMĚRNÁ

 

VRSTEVNATÁ

 

BŘIDLIČNATÁ    VŠESMĚRNÁ

 

Typická textura

 

 

 

Minerální

složení

 

Nejméně

50% zrn

magma-

tického

původu

 

Křemen, živce, slídy,

tmavé minerály

Živce,

tmavé

minerály

 

Tmavé

minerály

 

Úlomky hornin,

křemen, živce a jílové minerály

 

Nejméně

50% zrn

karbonátů

 

Soli,

karbonáty,

silicity,

kaustobiolity

 

Křemen, živce,

slídy,

tmavé

minerály

 

 

Křemen, živce,

slídy, tmavé

minerály, karbonáty

 

Minerální

složení

 

 

Kyselé

 

Neutrální

 

Bazické

 

Ultra-bazické

 

Převládající velikost zrna (mm)

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

0,06

 

 

 

 

 

0,002

Velmi

hrubozrnné

Zaoblená zrna:

AGLOMERÁ-TOVÝ TUF

 

 

Ostrohranná

zrna:

VULKANICKÁ

BREKCE

 

 

 

PEGMATIT

 

 

 

 

 

 

PYROXE-NIT

 

PERIDO-TIT

Rudity

Zrna jsou horninové úlomky

VÁPENEC (bez rozlišení)

 

 

 

 

 

 

 

 

KALCI-

RUDIT

 

 

 

 

 

 

Soli

HALIT

ANHYDROT

SÁDROVEC

 

 

 

 

 

 

Karbonátové

horniny

VÁPENEC

DOLOMIT

 

 

TEKTONICKÁ BREKCIE

Velmi

hrubozrnné

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

0,06

 

 

 

 

 

0,002

 

 

Převládající velikost zrna (mm)

 

 

 

Zaoblená zrna:

SLEPENEC

 

 

Ostrohranná zrna:

BREKCIE

 

 

 

 

 

MIGMATIT

 

RULA

 

 

 

 

 

SVOR

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ

ROHOVEC

MRAMOR

GRANULIT

METAKVAR-CIT

 

Hrubo-

zrnné

 

 

 

 

 

GRANIT

 

 

 

 

 

DIORIT

 

 

 

 

GABRO

Hrubo-

zrnné

 

Středně-

zrnné

 

 

TUF

 

 

DOLERIT

Arenity

Zrna jsou především úlomky minerálů

 

 

 

KALK-

ARENIT

Středně-

zrnné

 

 

 

PÍSKOVEC

 

 

AMFIBOLIT

 

 

FYLIT

 

FYLITICKÁ

BŘIDLICE

 

 

Jemno-

zrnné

 

Jemnozrnný

TUF

 

 

 

 

 

 

RHYOLIT

 

 

 

 

 

ANDESIT

 

 

 

 

 

 

BASALT

Lutity (a jílovité horniny)

 

 

 

JÍLOVITO-

PRACHO-VITÁ

BŘIDLICE:

štípatelná

 

PRACHOVEC:

50% jemno-

zrnných

součástí

 

SLÍNOVEC

 

 

KALCI-

SILTIT

 

 

KŘÍDA

(psací)

 

KALCI-

LUTIT

 

Jemno-

zrnné

 

Velmi jemno-

zrnné

 

Velmi

jemnozrnný

TUF

 

JÍLOVEC:

50% velmi

jemnozrnných

součástí

Velmi jemnozrnné

 

Křemité

horniny

ROHOVEC

PAZOUREK

 

Kaustobiolity

LIGNIT

UHLÍ

 

 

MYLONIT

 

 

Sklovité

Amorfní

 

 

 

VULKANICKÁ SKLA

 

 

Sklovité

Amorfní

 

 

 

Poznámka: Pyroklastické horniny jsou často řazeny k horninám sedimentárním