Studium >>> Pro studenty 5.ročníku a doktorandy >>> Přednášky >>>

Na této stránce jsou zpřístupněny odkazy na na specializované přednášky přednesené v průběhu zimního semestru 2003/2004 v předmětech Vybrané statě z geotechniky pro 5. roč. K a Mechanika zemin a hornin pro doktorandy.

Mechanické chování jílovitých zemin

Geotechnické normy v ČR a v EU

Pojmenování skalních hornin dle EN ISO 14689