Věda a výzkum >>>

Projekt v rámci dvoustranné česko - slovenské spolupráce reg. č. 329 „Geotechnické aspekty bezpečnosti dopravních staveb při jejich navrhování, provádění a provozu"
 
Odpovědní řešitelé: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc., Prof. Turček
Od r. 2000 do 31. 12. 2001