Věda a výzkum >>>

Projekt FRVŠ č. pr. 1712 "Elektronické učební texty pro Mechaniku hornin a Inženýrskou geologii"
 
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Do 31.12.2004