Věda a výzkum >>>

Projekt FRVŠ č. pr. 1715 "Tvorba elektronických účebních textů pro Mechaniku zemin a Zemní konstrukce"
 
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Do 31.12.2004