Věda a výzkum >>>

Projekt FRVŠ č. pr. 535 "Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie"
 
Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.
Odpovědný spoluřešitel: RNDr. Pavel Pospíšil
Do 31.12.2004