Věda a výzkum >>>

Rozvojový projekt MŠMT „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“
 
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka CSc.
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 2004