Věda a výzkum >>>

Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“
 
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 
Předmět „Experiment v geotechnice“
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Zástupce: RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008