Věda a výzkum >>>

Výzkumný záměr MSM 0021630519 „Progresivní, spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“
 
Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Odpovědný spoluřešitel: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od r. 2007