Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 
Projekt FR-TI4/329 "Výzkum a vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků"

Projekt FR-TI4/261 "Výzkum chování injektážních směsí při aplikaci pod hladinou podzemní vody, vývoj nových injektážních směsí, metodiky jejich návrhu, způsobu monitoringu a provádění"

Projekt PZ-S/10/98 „Regenerace panelových domů“
 

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty