Kontakt >>>

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav geotechniky
Veveří 95
662 37 Brno
 
Tel.: +420 541 147 231
 
E-mail: 2320@fce.vutbr.cz
 
http://geotech.fce.vutbr.cz