Věda a výzkum >>>

Projekt GA ČR č. 205/01/0047 "Stabilita svahů v krasových oblastech Moravy"
 
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003