Věda a výzkum >>>

Projekt GA ČR 103/03/0483 „Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptem odlišných stavů"
 
Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005