Věda a výzkum >>>

Projekt GA ČR 103/99/1593 „Mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí“
 
Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Odpovědný spoluřešitel: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001