Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky
 
Projekt GA ČR 103/09/1262 „Numerická analýza pažících konstrukcí s využitím různých konstitutivních stavů“

Projekt GA ČR 103/07/P323 „Analýza chování podzemních konstrukcí pomocí matematického a experimentálního modelování“

Projekt GA ČR 205/07/1211 „Stabilita území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“

Projekt GA ČR 103/06/1124 „Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách“

Projekt GA ČR 103/06/1801 „Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům“

Projekt GA ČR 205/04/0820 „Stabilita krasového území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu“

Projekt GA ČR 103/03/0483 „Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptem odlišných stavů"

Projekt GA ČR 103/00/0990 „Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze"

Projekt GA ČR č. 205/01/0047 "Stabilita svahů v krasových oblastech Moravy"

Projekt GA ČR č. 103/00/D004 "Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách"

Projekt GA ČR 103/99/1593 „Mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí“

Projekt GA ČR 103/99/1135 „Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby“

Projekt GA ČR 103/99/0941 „Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb – ochrana a sanace stavebních materiálů před účinky degradačních procesů“
 

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty