Kurzy celoživotního vzdělávání >>>


AKTUÁLNÍ KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED DŘÍVE USPOŘÁDANÝCH KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 
Geotechnika v praxi

Zemní těleso - realizace a sanace

Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách

Geotechnika v praxi

Specifické vlastnosti zemin a jejich zhutnitelnost

Poruchy zemních konstrukcí malých vodních nádrží

Návrh hlubinných základů ve vztahu k Eurocodu 7

Geotechnické aspekty poruch stavebních konstrukcí

Trhací technika, skalní práce a seismika

Zemní těleso pozemních komunikací

Nové poznatky v geotechnice II

Nové poznatky v geotechnice I