Kurzy celoživotního vzdělávání >>>

Poruchy zemních konstrukcí malých vodních nádrží
 
Akademický rok: 2005/06 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.