Kurzy celoživotního vzdělávání >>>

Aktuální kurzy CŽV - detailní informace a přihlášku naleznete zde

GEOTECHNIKA V PRAXI
15.10. a 22.10. 2009

ZEMNÍ TĚLESO - REALIZACE A SANACE
12. až 13.11. 2009

 

 

PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zakládání násypových těles ve složitých základových podmínkách
 
Akademický rok: 2006/07 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Geotechnika pro praxi
 
Akademický rok: 2006/07 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Specifické vlastnosti zemin a jejich zhutnitelnost
 
Akademický rok: 2005/06 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Poruchy zemních konstrukcí malých vodních nádrží
 
Akademický rok: 2005/06 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Návrh hlubinných základů ve vztahu k Eurocodu 7
 
Akademický rok: 2005/06 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Geotechnické aspekty poruch stavebních konstrukcí
 
Akademický rok: 2005/06 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Trhací technika, skalní práce a seismika
 
Akademický rok: 2004/05 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Zemní těleso pozemních komunikací
 
Akademický rok: 2004/05 (letní semestr)
Garant kurzu: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Nové poznatky v geotechnice II
 
Akademický rok: 2004/05 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Nové poznatky v geotechnice I
 
Akademický rok: 2004/05 (zimní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Nové poznatky v geotechnice II
 
Akademický rok: 2003/04 (letní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Nové poznatky v geotechnice I
 
Akademický rok: 2003/04 (zimní semestr)
Garant kurzu: doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.