Kurzy celoživotního vzdělávání >>>

Vybrané problémy ve vodním stavitelství
 
Akademický rok: 2018/19 (zimní semestr)
Garanti kurzu: prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 
1. OBĚŽNÍK